top of page

Details:

Holts Start Pilot staat bekend als een snel en gemakkelijk te gebruiken product voor het starten van alle benzine- en dieselmotoren.

 

Een spray van een seconde in de luchtfilterinlaat is alles wat nodig is om de motor te starten.

 

Start Pilot smeert het injectiesysteem en beschermt tegen corrosie.

 

Inhoud:

300 ml

 

Gevarenaanduidingen:

H223 Ontvlambaar aerosol.

H229 Recipiënt onder druk: kan barsten onder invloed van warmte.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H305 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen; veroorzaakt op lange termijn schadelijke effecten.

4x Start Pilote Holts: Motorstarter

Productcode: WSNSP04
32,80 €Prijs
    bottom of page