top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Voor elk bedrag dat niet betaald is op zijn normale vervaldag, d.w.z. contant op de  voorlegging van de factuur, zullen verwijlinteresten ten voordele van de firma worden aangerekend. Deze interesten zullen 15% oplopen. De schuldenaar is aangemaand van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke stelling ( art.1139 wb).

2. De te betalen prijs voor de prestaties zal slechts vervallen bij maandelijkse facturatie, moment waarop elke betaling contant zal uitgevoerd worden op eenvoudige voorlegging van de factuur.

 

3. Alle andere werkzaamheden zijn contant te betalen op eenvoudige voorlegging van de factuur, behalve tegenstrijdige bepaling in onderling overleg geacteerd bij de  ondertekening van het contract. Het is uitdrukkelijk bedongen dat in dit geval ook het   bedrag van de factuur ambtshalve zal worden verhoogd met 20% – met een minimum van 100 euro – als forfaitaire en onverminderbare strafclausule, zonder verdere aanmaning.

 

4. Elke wijziging in salarissen, prijzen van materiaal of van hun transport, die voorkomt in de loop van het contract, alsook elke nieuwe taxatie of wijziging van sociale lasten, opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling, en dit nog steeds in de loop van het contract, geeft aanleiding tot een proportionele aanpassing van de prijs of het tarief, deze zijn van toepassing vanaf de eerstvolgende facturatie.

 

5. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

 

6. Elke klacht moet, om geldig te zijn , schriftelijk en per aangetekend schrijven betekend worden binnen de 48 uren volgend op de uitvoering der werkzaamheden of levering van goederen; eens deze termijn verstreken, wordt het werk beschouwd als zijnde uitgevoerd naar de volledige voldoening van de klant en door hem goedgekeurd.

 

7. De geleverde koopwaren blijven onze eigendom en wij behouden er de integrale vrije  beschikking over, tot op het ogenblik van de volledige betaling. Onze wissels en mandaten wijken niet af van deze clausule die haar integendeel toebestemd is.

PRIVACYBELEID

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hierin staat informatie zoals de taalvoorkeur van de website. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, wordt de cookie opnieuw verzonden, zodat de website uw internetbrowser herkent en uw eerder opgeslagen voorkeuren onthoudt. Cookies hebben meestal een houdbaarheidsdatum.

 

Wanneer u de internetbrowser of andere browsers sluit, kunnen deze automatisch worden verwijderd totdat u ze handmatig verwijdert. Deze website maakt ook gebruik van cookies om uw ervaring tijdens uw bezoek te verbeteren. De noodzakelijke cookies zijn altijd ingeschakeld omdat ze essentieel zijn voor de goede werking van deze website. Deze categorie bevat alleen cookies die basisfuncties en beveiligingsfuncties van de website bieden. Dit soort cookies bewaren geen persoonlijke informatie.

bottom of page